พลังงานลม

พลังงานลม เป็นพลังงานที่ได้จากธรรมชาติ สร้างความแตกต่างของอุณหภูมิ แรงจากการหมุนของโลก แรงกดดันจากชั้นบรรยากาศทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดแรงลม ซึ่งเข้าใจโดยทั่วไปว่าลมเป็นพลังงานจากธรรมชาติที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเอง ปัจจุบันเราให้ความสำคัญมากขึ้นจากการนำแรงลมมาประยุกต์ใช้เป็นพลังงานอื่นๆมากขึ้น เนื่องจากพลังงานลมนั้นไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ข้อดีก็คือเป็นพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยในเรื่องลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน เทคโนโลยีของกังหันลม ทำหน้าที่อะไรบ้าง เทคโนโลยีของกังหันลม เป็นเครื่องจักรที่มีใบพัดที่รับแรงเคลื่อนที่ของลม ให้เป็นพลังงานกลจากนั้นเราก็นำพลังงานกลที่ได้มานั้นในมาใช้ประโยชน์ เช่น การสูบน้ำ การบดสีเมล็ดพันธุ์พืช หรือตอนนี้ได้พัฒนาให้มาเป็นการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งได้ความรู้ทางพลศาสตร์ของลม เพื่อนำมาซึ่งการใช้ประโยชน์สูงสุด โดยมีชนิดของกังหันลม 2 แบบ คือ กังหันลมแบบแกนแนวตั้ง (Vertical Axis Wind Turbine)  กังหันลมแบบแกนแนวนอน (Horizontal Axis Wind Turbine)

Read More