แหล่งกำเนิดพลังงานทดแทนที่เราต้องรู้จัก

Renewable energy sourcephotonew

Renewable energy sourcephoto

พลังงานทดแทนเป็นสิ่งที่หลายฝ่ายหยิบขึ้นมาพูดถึงกันอย่างกว้างขวาง บวกกับการพัฒนาความรู้ และเทคโนโลยีทำให้การก่อเกิดพลังงานในรูปแบบใหม่เกิดขึ้นมากมาย และทำได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตามแหล่งพลังงานทดแทนเหล่านั้นก็ยังเป็นเรื่องที่สำคัญอยู่ดี มาดูกันว่าแหล่งกำเนิดพลังงานทดแทนมีอะไรบ้าง

ดวงอาทิตย์

พลังงานทดแทนอย่างแรกที่มีการพูดถึงเยอะมากในบ้านเราต้องเป็น พลังงานแสงอาทิตย์อย่างไม่ต้องสงสัยเลย พลังงานทดแทนชนิดนี้ มีต้นกำเนิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุด นั่นคือ ดวงอาทิตย์ ยิ่งบ้านเราอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรด้วยยิ่งทำให้ได้รับแสงอาทิตย์โดยตรง ทำให้แหล่งกำเนิดพลังงานทดแทนชนิดนี้เหมาะกับเรามาก แม้ว่าจะมีการคำนวณว่ามีจุดดับ จุดบอดบนดวงอาทิตย์ แต่มันคงเป็นเรื่องที่อีกนานกว่าจะเกิด ส่วนแหล่งแปลงพลังงานอย่างโซลาร์เซลล์ได้มีการปรับขนาดลดลงให้สามารถใช้ระดับครัวเรือนได้แล้ว

สายลม แรงลม

พลังงานลมเป็นอีกชนิดหนึ่งที่ถูกพูดถึง มีการสร้างนวัตกรรมที่นำแหล่งพลังงานตัวนี้มาสู่พลังงานที่ใช้ได้จริง ซึ่ง ลม เป็นพลังงานอีกชนิดหนึ่งที่ไม่หมดไปจากโลก แหล่งพลังงานตัวนี้เหมาะมากกับบางสภาพแวดล้อมของไทยอย่าง แถวทะเลที่มีลมอยู่ตลอดเวลา หรือจะเป็นบนภูเขาที่มีลมพัดผ่านตลอดเวลาก็ได้เหมือนกัน พอมาจับคู่กับกังหันที่ทำให้เกิดไฟฟ้าถือว่าเข้าคู่กันได้ดีทีเดียว แต่แหล่งกำเนิดพลังงานนี้มีข้อเสียด้วยคือความเสถียรที่บางวันลมอาจจะไม่กระดิกเลยก็ได้

น้ำ และเขื่อน

พลังงานทดแทนในรูปแบบของน้ำนั้น ประเทศไทยเรามีมานานแล้ว โดยพลังงานน้ำแบบนี้มักจะอยู่ในรูปแบบของเขื่อนที่มีขนาดกลางกับขนาดใหญ่ ซึ่งนอกจากจะเก็บกักน้ำแล้วยังมีเรื่องของการให้กำเนิดพลังงานไฟฟ้าเข้ามาด้วย  แหล่งพลังงานทดแทนนี้ข้อเสียคือการสร้างเขื่อนที่ต้องใช้งบประมาณ ต้องมีพื้นที่เยอะมากทำให้การสร้างแต่ละครั้งต้องลงทุนสูง บางพื้นที่ไม่สามารถสร้างได้ด้วย

พลังงานใต้พิภพ

พลังงานทดแทนอีกรูปแบบหนึ่งที่บ้านเราอาจจะต้องมีการศึกษา นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป นั่นคือ แห่งพลังงานใต้พิภพ ที่เราสามารถขุดเจาะนำความร้อนจากใต้พิภพขึ้นมาใช้เพื่อให้เกิดพลังงานไฟฟ้าได้ จากทฤษฏีกล่าวว่า แกนโลกมีความร้อนสูงถึง 5,500 องศาเซลเซียสเลยทีเดียว ซึ่งหากเราดึงความร้อนตรงนี้ และน้ำใต้ดินมาใช้ได้ก็จะทำให้เกิดพลังงาน ได้น้ำขึ้นมาใช้ด้วยพร้อมกัน อย่างเช่นที่ประเทศไอซ์แลนด์ เป็นต้น

นอกจากแหล่งพลังงานทดแทนจากธรรมชาติเหล่านี้แล้ว ยังมีแหล่งพลังงานทดแทนที่เกิดจากมนุษย์ด้วยอย่างเช่น ขยะ และพวกชีวมวลต่างๆ(ซากพืช ซากสัตว์) ซึ่งก็เป็นแหล่งพลังงานที่น่าสนใจในหลายประเทศมีการนำเข้าสิ่งเหล่านี้เพื่อพัฒนาเป็นพลังงานทดแทนด้วย