พลังงานทดแทนจากธรรมชาติมีอะไรบ้าง

Natural Renewable Energynewpicture

Natural Renewable Energynew

พลังงานทดแทนเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หลายประเทศหยิบขึ้นมาพูดถกเถียงกัน รวมถึงสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นเพื่อรองรับพลังงานทดแทนเหล่านั้น อย่าลืมว่าพลังงานฟอสซิล หรือ น้ำมันดิบที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้กำลังจะหมดลงไปทุกวัน แน่นอนว่าทางออกเรื่องพลังงานหมดโลกนั้น การดึงพลังงานทดแทนมาใช้นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นว่าแต่พลังงานทดแทนปัจจุบันมีอะไรบ้าง

พลังงานลม

พลังงานทดแทนจากธรรมชาติอย่างแรกที่เริ่มเข้ามาในบ้านเรามากขึ้นแล้ว นั่นคือ พลังงานลม การใช้กังหันเพื่อใช้พลังงานลมทำให้เกิดกระแสไฟฟ้ากลายเป็นเรื่องที่เรามองเห็นได้มากขึ้นในบ้านเรา ยิ่งภาคอีสานและภาคเหนือมีการนำกังหันลมมาติดตั้งเพื่อนำมาเป็นแหล่งพลังงานทดแทนใช้เองในครัวเรือนหรือภาคธุรกิจส่วนตัว หากเหลือก็มีการนำพลังงานตรงนั้นไปขายต่อ แน่นอนว่าการลงทุนกังหันชุดหนึ่งแพง แต่เชื่อว่าคุ้ม

พลังงานแสงอาทิตย์

ต่อมาเป็นพลังงานที่ทดแทนจากธรรมชาติที่แพร่หลายมากในบ้านเราจริงๆ นั่นคือ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานทดแทนแบบนี้ถือว่าเหมาะกับบ้านเรามาก เนื่องจากบ้านเราเป็นเมืองร้อนและแสงอาทิตย์แรงมากๆ การนำเอาแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานจัดว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆ จุดเด่นของพลังงานแสงอาทิตย์เป็นเรื่องของการจัดสเกลของพลังงานที่เราอาจจะทำเป็นฟาร์มโซลาเซลล์ (ที่สามารถทำปริมาณไฟฟ้าได้มาก เอาไปขายต่อได้) หรือจะนำโซลาเซลล์มาจัดไว้ในสเกลของบ้านพักที่อยู่อาศัยได้เหมือนกัน(ใช้พอเพียงในครอบครัวลดการนำเข้าไฟฟ้าจากภายนอก) ส่วนตัวคาดว่าพลังงานทดแทนธรรมชาติตัวนี้น่าส่งเสริมในระดับครัวเรือนมากจริงๆ

พลังงานชีวมวล

พลังงานทดแทนกลุ่มที่สาม เป็นพลังงานที่ทางการส่งเสริมมากขึ้นในภาคเกษตรกรรมมาก เนื่องจากเป็นพลังงานที่เกิดขึ้นได้จากการใช้สิ่งของเหลือจากภาคเกษตรกรรม นั่นคือ พลังงานชีวมวล พลังงานทดแทนที่เกิดจากการนำพวกต้นไม้ อ้อย ถ่าน ฟืน แกลบ จนไปถึง ขยะและมูลสัตว์ มาผ่านกระบวนการให้เกิดพลังงาน มีด้วยกัน 2 แบบคือ กระบวนการความร้อนและกระบวนการทางชีวภาพ (นำของเสียมาหมักกับน้ำหมักแล้วทำให้เกิดการย่อยสลายแล้วจะได้แก๊สชีวภาพ) พลังงานทดแทนแบบนี้จะช่วยลดต้นทุนในการผลิตของภาคเกษตรได้เยอะทีเดียว

พลังงานน้ำ

พลังงานน้ำเป็นพลังงานทดแทนอีกชนิดหนึ่งที่มาจากธรรมชาติและบ้านเราใช้มานานแล้ว ในรูปแบบของเขื่อนโดยน้ำจะเข้าไปสู่กังหันน้ำ แล้วดันให้ใบพัดกังหันหมุนเพลา ที่ต่อให้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วย สุดท้ายก็จะได้ไฟฟ้ามา พลังงานทดแทนแบบนี้น่าเสียดายที่ใช้ได้กับเขื่อนเท่านั้นแถมปัจจุบันการสร้างเขื่อนทำได้ยากมากอีก หากมีการพัฒนานวัตกรรมให้พลังงานน้ำนี้สามารถทำได้เองในหมู่บ้าน หรือภาคครัวเรือนได้จะทำให้พลังงานนี้น่าสนใจมาก