ถ้าโลกนี้ไม่มีพลังงานทดแทนจะเป็นอย่างไร

No_Energy

ลองคิดดูครับว่าถ้าโลกนี้ไม่มีพลังงานทดแทนจะเป็นอย่างไร สิ่งแรกที่ผมนึกถึงเลยก็คือ แหล่งทรัพยากรธรรมชาติจะหมดเร็วมาก และทำให้ส่งผลกระทบทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นอากาศ ซึ่งไม่นานนักก็จะไม่มีให้ใช้กัน ครับ ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าที่ทุกวันนี้ มีรกการเปลี่ยน พลังงานอย่างอื่นมาทดแทน ไม่ว่าจะเป็นกระแสน้ำที่ สามารถเอามาเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าได้อย่างมหาศาลยิ่งเป็น เขื่อนด้วยแล้ว โดยหลักการที่เขาใช้ก็เหมือนกับการปั่นจักรยาน ซึ่งบอกได้เลยว่ามันเป็นเรื่องที่ธรรมชาติสร้างมาอยู่แล้ว เพียงแค่เรา นำกังหันให้โดนน้ำที่ไหลมาอยู่แล้ว โดยทีไม่ได้เปลี่ยนให้กระแสน้ำเปลี่ยนแปลงเลย เพราะ ถ้าปล่อยไปเฉย ๆ ก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย นอกจากน้ำแล้ว พลังธรรมชาติอย่างลมเองก็เช่นกันซึ่งต่างกันที่สถานที่ติดตังเท่านั้น โดยผู้เชียวชาญเรื่องนี้จะคำนวณขนาดและน้ำหนักของตัวปั่นไฟว่าสามารถรองรับกับแรงได้มากขนาดไหน และสร้างให้เหมาะสม เพื่อให้ได้พลังงานมากที่สุดนั่นเอง ที่จริงแล้วหลักการเปลี่ยนพลังงานดังกล่าวมีหลักการ เพียงแค่ให้ได้ความร้อนนั่นเอง โดยจะมีตัวเก็บประจุไฟฟ้าเอาไว้เพื่อแจกจ่ายตามบ้านเรือนครับ ดังนั้นพลังงานที่ธรรมชาติมีเยอะที่สุดคือ พลังงานแวดอาทิตย์ครับ โดยใช้แผงโซล่าเซล ยิ่งโลกเราทุกวันนี้ที่ชั้นบรรยากาศที่น้อยลงทำให้แสงอาทิตย์ตกกระทบกับพื้นโลกได้เร็วขึ้น ดังนั้นการเก็บพลังงานประเภทนี้จึงได้รับความนิยม แต่ในประเทศไทยนั้น การทำแบบนี้ไม่ใช่จะทำได้ทุกคนครับ ต้องขอสัมปทานจากเจ้าหน้าทีเสียก่อน ซึ่งเป็นจุดหนึ่งที่ผมเห็นว่าประเทศของเราขาดการพัฒนาในเรื่องของความคิดอย่างมาก เพราะในต่างประเทศมีการให้ใช้อย่างเสรี ถึงขั้นมีรถไฟฟ้าโวล่าเซลเกิดขึ้นแล้ว ส่งผลให้ประเทศไทยไม่สามารถสร้างคนที่มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้ นั่นเอง